Indywidualna Praktyka Fizjoterapeutyczna dr hab. Tomasz Wolny
O mnie

WITAM PAŃSTWA NA MOJEJ STRONIE INTERNETOWEJ

PACJENT

Proponuję Państwu nowoczesną koncepcję fizjoterapii opartą na dokładnym badaniu prowadzącym do postawienia diagnozy funkcjonalnej, indywidualnym doborze najlepszych środków terapeutycznych oraz terapię z wykorzystaniem najnowszej wiedzy popartej badaniami naukowymi. Ponad 20 letnie doświadczenie jako terapeuta, specjalizacja w zakresie fizjoterapii, praca naukowo-dydaktyczna na kilku uczelniach wyższych oraz liczne publikacje naukowe w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych są najlepszą wizytówką mojego gabinetu.

FIZJOTERAPEUTA

Proponuję Państwu możliwość uczestnictwa w specjalistycznych kursach z zakresu fizjoterapii. Moim celem jest stworzenie Państwu możliwości rozwoju zawodowego na najwyższym poziomie w przystępnej cenie. Polecam prowadzone przeze mnie kursy z zakresu Ultrasonografii narządu ruchu dla fizjoterapeutów, Terapii manualnej, Neurorehabilitacji, Kinesiotapingu oraz Diagnostyki obrazowej narządu ruchu. Od wielu lat prowadzę kursy w kraju i za granicą.

 

 WYKSZTAŁCENIE I PRACA ZAWODOWA

 WYKSZTAŁCENIE

2019r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej, Wydział Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach,

2015r. – MBA in health care centres, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,

2009r. – specjalizacja w dziedzinie: fizjoterapia, Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, nr 031/2009.2/2,

2006r. – stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej, Wydział Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach,

1999r. – specjalizacja I stopnia w zakresie rehabilitacji ruchowej, Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, nr 10-reh.ruch./I/99,

1997r. – instruktor odnowy biologicznej. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach,

1997r. – magister fizjoterapii, Wydział Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach,

1993r. – technik fizjoterapii, Medyczne Studium Zawodowe im. dr Marii Kujawskiej w Opolu.

 NAUKOWA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

01.10.2012r. i nadal – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza, stanowisko – adiunkt,

01.11.2007r. i nadal – Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, ul. Mikołowska 72A, 40-065 Katowice, Katedra Kinezyterapii i Metod Specjalnych Fizjoterapii, stanowisko – adiunkt, kierownik zakładu Metod Specjalnych Fizjoterapii,

01.10.2009r.-30.06.2011r. – Politechnika Opolska, Katedra Fizjoterapii Klinicznej, ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole, stanowisko – adiunkt.

01.10.2006r.-13.09.2012r. – Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu, ul. Grunwaldzka 5, 34-300 Żywiec, stanowisko – starszy wykładowca.

POZANAUKOWA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

11.12.1997r. i nadal – Indywidualna Praktyka Fizjoterapeutyczna „TW.REHA”, ul. Dworcowa 15, 47-175 Kadłub, praktyka fizjoterapeutyczna, szkolenia specjalistyczne,

01.01 2013r. i nadal – Zespół Poradni Specjalistycznych Nr 1 Sp. z o.o., ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, specjalista fizjoterapii,

01.07.2003r. – 31.05.2004r. – Zespół Opieki Zdrowotnej w Ozimku, ul. Częstochowska 31, 46-040  Ozimek, stanowisko – asystent, kierownik działu fizjoterapii,

01.07.2000r. – 31.01.2004r. – Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich, ul. Opolska 36A, 47-100 Strzelce Opolskie, stanowisko – asystent, kierownik działu fizjoterapii,

01.09.1997r. – 21.06.2000r. – Medyczne Studium Zawodowe w Opolu, ul. Katowicka 68, 45-060 Opole, stanowisko – nauczyciel,

02.08.1993r. – 30.06.2000r. – Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie, ul. Zamkowa 5, 47-175 Kadłub, stanowisko – młodszy asystent.

 


KURSY I SZKOLENIA

Cały okres mojego rozwoju zawodowego wiąże się ze stałym podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych i dydaktycznych. Już w trakcie studiów w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach uczestniczyłem w specjalistycznych kursach dla fizjoterapeutów i tak jest do dnia dzisiejszego. Odbyłem do tej pory kilkadziesiąt kursów i szkoleń o łącznym czasie 1800 godzin oraz 2 specjalizacje:

1999r. – specjalizacja I stopnia w zakresie rehabilitacji ruchowej, Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, nr 10-reh.ruch./I/99,

2009r. – specjalizacja w dziedzinie: fizjoterapia, Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, nr 031/2009.2/2.

  W ramach odbytych kursów 900 godziny obejmowały specjalistyczne kursy w zakresie terapii manualnej, 454 godziny w zakresie neurorehabilitacji, a pozostałe 446 godzin w zakresie diagnostyki fizjoterapeutycznej oraz innych metod terapeutycznych.

UCZESTNICTWO W KURSACH I SZKOLENIACH

08.06 – 11. 06. 2017r. – Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego - część C,  Instytut McKenziego - Polska, Tychy 2017.

26.01– 29. 01. 2017r. – Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego - część B,  Instytut McKenziego - Polska, Tychy 2017.

01.10 – 04. 10. 2015r. – Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego - część A,  Instytut McKenziego - Polska, Tychy 2015.

30.11 – 01. 12. 2014r. – Management of Shoulder Dysfunction (14h). Mc Connell Institute,  Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Katowice 2014.

28 – 29. 11. 2014r. – The McConnell Patellofemoral Treatment Plan (14h). Mc Connell Institute,  Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Katowice 2014.

17 – 18. 11. 2012r. - Neurodynamika Kliniczna cz. II (14h). Neurodynamic Solutions Australia, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Katowice 2012.

15 – 16. 11. 2012r. -  Neurodynamika kliniczna cz. I (14h). Neurodynamic Solutions Australia, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Katowice 2012.

9 -10. 06. 2012r. - Ultrasonografia narządu ruchu i sonofeedback w codziennej  pracy fizjoterapeuty (16h). Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Katowice 2012.

21 -23. 10. 2011r. - Krótkodźwigniowe techniki osteopatyczne cz. III(24h). Polska Szkoła Osteopatii, Warszawa 2011.

17 – 19. 06. 2011r. - Krótkodźwigniowe techniki osteopatyczne cz. II (24h). Polska Szkoła Osteopatii, Warszawa 2011.

11 – 13. 03. 2011r. -  Krótkodźwigniowe techniki osteopatyczne cz. I (24h). Polska Szkoła Osteopatii, Warszawa 2011.

18 – 20. 03. 2011r. - Ultrasonografia narządu ruchu (20h), Warszawa 2011.

04 – 05. 03. 2011r. - Ocena i terapia bólu kręgosłupa (16h). Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Katowice 2011

22. 01. 2011r. - Współczesne metody diagnostyki obrazowej w codziennej pracy fizjoterapeuty (8h). Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Katowice 2011.

05 – 07. 11. 2010r. - Ultrasonografia narządu ruchu(20h), Warszawa 2010.

06 – 17. 09. i 13 – 17. 12.  2010r. - Koncepcja Bobath dla dorosłych cz. I i II. (120h) BMK s.c. Terapia Funkcjonalna. Europejski Fundusz Społeczny, Wrocław 2007.

13 – 14. 05. 2010r. – Ultrasonografia narządu ruchu(40h), Wrocław 2010.

21 – 22. 02. 2008r. - Funkcjonalna terapia manualna wg koncepcji Briana Mulligana (Mulligan Concept – A) (32h). Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków 2008.

10 – 11. 02. 2008r. - Kinesiology Taping. Kurs podstawowy (16h). K-Active Association, Wrocław 2008.

29.11 – 02.12. 2007r. - Terapia manualna wg koncepcji Kaltenborna-Evjentha’a – Diagnostyka różnicowa i manipulacje kręgosłupa szyjnego OMT – 9 (32h). BMK s.c. Terapia Funkcjonalna.Europejski Fundusz Społeczny, Wrocław 2007.

12 – 14. 11. 2007r. - Współczesne kierunki w zakresie protezowania i aparatownia kończyn górnych i dolnych tułowia (16h). Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego, Repty 2007.

15 – 19. 10. 2007r. - Rehabilitacja chorych z chorobami układu krążenia (40h). Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego, Repty 2007.

11 – 14. 10. 2007r. - Terapia manualna wg koncepcji Kaltenborna-Evjentha’a – Diagnostyka różnicowa i manipulacje kręgosłupa lędźwiowego i miednicy OMT – 8 (32h). BMK s.c. Terapia Funkcjonalna. Europejski Fundusz Społeczny, Wrocław 2007.

03 – 05. 10. 2007r. - Diagnostyka i terapia dzieci ryzyka (24h). Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.

25 – 26. 09. 2007r. - Zakażenia HIV i choroba AIDS (16h). Opolskie Centrum Zdrowia Publicznego, Opole 2007.

08 – 02. 09. 2007r. - Terapia manualna wg koncepcji Kaltenborna-Evjentha’a – Diagnostyka różnicowa i leczenie manualne z uwzględnieniem manipulacji w obrębie klatki piersiowej oraz odcinka piersiowego kręgosłupa OMT – 7(32h). BMK s.c. Terapia Funkcjonalna. Europejski Fundusz Społeczny, Wrocław 2007.

11 – 13. 06. 2007r. - Promocja zdrowia (24h). Opolskie Centrum Zdrowia Publicznego, Opole 2007.

10 – 13. 05. 2007r. - Terapia manualna wg koncepcji Kaltenborna-Evjentha’a – Wnioskowanie kliniczne w terapii manualnej. Podstawy praktyki klinicznej. Struktury nerwowe: diagnostyka i zarządzanie w procesie leczniczym OMT – 6 (32h). BMK s.c. Terapia Funkcjonalna. Europejski Fundusz Społeczny, Wrocław 2007.

03 – 01. 04. 2007r. - Terapia manualna wg koncepcji Kaltenborna-Evjentha’a – Wprowadzenie do klinicznego wnioskowania. Badanie, różnicowanie i leczenie kręgosłupa lędźwiowego, miednicy i stawu biodrowego OMT – I – 5 (32h). BMK s.c. Terapia Funkcjonalna. Europejski Fundusz Społeczny, Wrocław 2007.

01 – 04. 02. 2007r. - Terapia manualna wg koncepcji Kaltenborna-Evjentha’a – Kurs kliniczny. Badanie i leczenie pacjentów z dysfunkcjami w obrębi kończyny górnej i szyjnego kręgosłupa OMT – I – 4 (32h). BMK s.c. Terapia Funkcjonalna. Europejski Fundusz Społeczny, Wrocław 2007.

14 – 17. 12. 2006r. - Terapia manualna wg koncepcji Kaltenborna-Evjentha’a – Kurs kliniczny. Badanie i leczenie pacjentów z dysfunkcjami w obrębie kończyny dolnej i odcinka lędźwiowego kręgosłupa OMT – I – 3 (32h). BMK s.c. Terapia Funkcjonalna. Europejski Fundusz Społeczny, Wrocław 2006.

26 – 29. 10. 2006r. - Terapia manualna wg koncepcji Kaltenborna-Evjentha’a – Diagnostyka różnicowa kończyny górnej i szyjnego odcinka kręgosłupa oraz manipulacje stawów kończyny górnej OMT – I – 2 (32h). BMK s.c. Terapia Funkcjonalna. Europejski Fundusz Społeczny, Wrocław 2006.

31.08 – 03.09. 2006r. - Terapia manualna wg koncepcji Kaltenborna-Evjentha’a – Diagnostyk różnicowa kończyny dolnej i dolnego odcinka kręgosłupa oraz manipulacje stawów kończyny dolnej OMT – 1 (32h). BMK s.c. Terapia Funkcjonalna. Europejski Fundusz Społeczny, Wrocław 2006.

09 – 12. 01. 2006r. - Terapia manualna wg koncepcji Kaltenborna-Evjentha’a – Trening stabilizacyjny stawów kręgosłupa oraz stawów obwodowych (MT – REHA) (36h). Deutsche Gesellschaft für Orthopädische Manuelle Therapie. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Katowice 2006.

10 – 12. 11. 2005r. - Neurorehabilitacja metodą Johnstone. Kurs podstawowy (21h). BZIO Belgisch Zeeinstituut voor Orthopedie. Oostende 2005.

08 – 09. 11. 2005r. - Neurorehabilitacja metodą Johnstone. Kurs wprowadzający (16h). Sint Niklaas, Belgium 2005.

05 – 07. 04. 2003r. - Neurodynamiczność z zastosowaniem koncepcji PNF(18h). IPNFA, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Kraków 2003.

02 – 06. 02. 2002r. - Kurs PNF w neurologii klinicznej (50h). IPNFA, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Kraków 2002.

08 – 11. 02. 2001r. - Terapia manualna wg koncepcji Kaltenborna-Evjentha’a – Badanie i terapia części górnej kręgosłupa (AWS W4) (40h). Deutsche Gesellschaft für Orthopädische Manuelle Therapie. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Katowice 2001.

02 – 03. 12. 2000r. - PNF i skolioza (16h). IPNFA, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Zabrze 2000.

05 – 09. 11. 2000r. - Metoda PNF. Kurs zaawansowany (52h). IPNFA, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Gdańsk 2000.

11 – 14. 05. 2000r. - Terapia manualna wg koncepcji Kaltenborna-Evjentha’a – Zaawansowane techniki w obrębie kręgosłupa (AWS W3) (40h). Deutsche Gesellschaft für Orthopädische Manuelle Therapie. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Katowice 2000.

17 – 20. 02. 2000r. - Terapia manualna wg koncepcji Kaltenborna-Evjentha’a – Badanie i terapia kręgosłupa. (OWS W2) (40h). Deutsche Gesellschaft für Orthopädische Manuelle Therapie. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Katowice 2000.

21 – 24. 10. 1999r. - Terapia manualna wg koncepcji Kaltenborna-Evjentha’a – Badanie i terapia kręgosłupa. (UWS W1) (40h). Deutsche Gesellschaft für Orthopädische Manuelle Therapie. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Katowice 1999.

04 – 08. 01. i 03.07 – 07.07. 1999r. - Metoda PNF. Kurs podstawowy (100h). IPNFA, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Katowice 1999.

24 – 27. 06. 1999r. - Terapia manualna wg koncepcji Kaltenborna-Evjentha’a – Stawy obwodowe techniki zaawansowane (AEX E4) (40h). Deutsche Gesellschaft für Orthopädische Manuelle Therapie. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Katowice 1999.

23 – 25. 04. 1999 – Masaż z elementami Shiatsu (24h). Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Katowice 1999.

28 – 31. 01. 1999r. - Terapia manualna wg koncepcji Kaltenborna-Evjentha’a – Stretching mięśniowy w obrębie kończyn (AEX E3) (40h). Deutsche Gesellschaft für Orthopädische Manuelle Therapie. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Katowice 1999.

09 – 12. 05. 1998r. - Terapia manualna wg koncepcji Kaltenborna-Evjentha’a – Badanie i terapia w obrębie kończyny górnej (OEX Course) (40h). Deutsche Gesellschaft für Orthopädische Manuelle Therapie. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Katowice 1998.

08 – 11. 02. 1998r.  - Terapia manualna wg koncepcji Kaltenborna-Evjentha’a – Badanie i terapia kończyn dolnych (UEX Course) (40h). Deutsche Gesellschaft für Orthopädische Manuelle Therapie. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Katowice 1998.

19 – 20. 06. 1998r. - E – Technik. Kręgosłup – anatomia funkcjonalna i terapia. (15h). Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Katowice 1998.

18 – 23. 06. 1997r. - E – Technik. Terapia dla dzieci i dorosłych na podstawie rozwoju ruchowego. Kurs podstawowy (45h). Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Katowice 1997.

01.10.1995 – 24.05 1997r. - 4 semestralne Studium Odnowy Biologicznej (140h). Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katowice 1997.

21 – 25. 03. 1997r. – Zastosowanie Terapii Manualnej w diagnostyce i leczeniu schorzeń związanych ze stawem barkowym i górnym otworek klatki piersiowej  (28h). Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Tarnobrzeg 1997.

08 – 11.10. 1997r. - Manual Therapy on Mechanical examination, Assessment and Treatment of the Spine, Peripheral Joints and the Nervous System (26 h). School of Logical Concept in Mechanical Analysis Therapy in Heemstede the Netherlands, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Katowice 1997.

12 – 13. 10. 1996r. - Manipulation of the Spine and the Peripheral Joints (16h). School of Logical Concept in Mechanical Analysis Therapy in Heemstede the Netherlands, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Katowice 1996.

19 – 21. 04. 1996r. - Manual Therapy on Mechanical examination, Mobilisation and Manipulation of the Spine, Peripheral Joints and the Nervous System (18h). School of Logical Concept in Mechanical Analysis Therapy in Heemstede the Netherlands, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Katowice 1996.

09 – 13. 10. 1995r. - Manual Therapy on Mechanical examination, Assessment and Treatment of the Spine, Peripheral Joints and the Nervous System (40h). School of Logical Concept in Mechanical Analysis Therapy in Heemstede the Netherlands, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Katowice 1995.

 

 

 

 

NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ

Za swoją działalność naukowo-badawczą zostałem czterokrotnie nagrodzony przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach nagrodą indywidualną:

2016r. - Nagroda indywidualna I stopnia za osiągnięcia naukowe. Nagroda Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

2015r. – Nagroda indywidualna III stopnia za osiągnięcia naukowe. Nagroda Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

2014r. – Nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe. Nagroda Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

2013r. – Nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe. Nagroda Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

2010r. – Nagroda indywidualna I stopnia za osiągnięcia naukowe. Nagroda Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.