Indywidualna Praktyka Fizjoterapeutyczna dr hab. Tomasz Wolny
KURSY I SZKOLENIA

KURSY I SZKOLENIA

Proponuję Państwu możliwość uczestnictwa w specjalistycznych kursach z zakresu fizjoterapii. Moim celem jest stworzenie Państwu możliwości rozwoju zawodowego na najwyższym poziomie w przystępnej cenie.Polecam prowadzone przeze mnie kursy z zakresu Rehabilitative Ultrasound Imaging (RUSI), Terapii manualnej, Neurorehabilitacji, Kinesiotapingu oraz Diagnostyki obrazowej narządu ruchu. Od wielu lat prowadzę kursy w kraju i za granicą.

 

 

 

 

 

 RUSI I SONOFEEDBACK

 

REHABILITATIVE ULTRASOUND IMAGING (RUSI) – anatomia sonograficzna i sonofeedback w codziennej pracy fizjoterapeuty.

Kurs pod patronatem Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Program kursu:

 1. RUSI – wprowadzenie
 2. Obsługa aparatu
 3. RUSI stawów kończyny dolnej: biodro, kolano, staw skokowy, stopa
 4. RUSI stawów kończyny górnej: barku, łokcia, nadgarstka, ręki
 5. RUSI w obrębie tułowia, klatki piersiowej i szyi
 6. RUSI nerwów obwodowych
 7. Sonofeedback

Rehabilita­tive Ultrasound Imaging (RUSI) ozna­cza obrazowanie ultrasonograficz­ne w fizjoterapii. RUSI definiowane jest jako: „procedura stosowana przez fizjoterapeutów do oceny mor­fologii mięśni i otaczających tkanek miękkich podczas ćwiczeń i zadań ruchowych (…)”. RUSI umożliwia badanie stawów równolegle z wykonywaniem testów klinicznych, co w sposób znaczący poprawia trafność badania funkcjonalnego. Pozwala na jeszcze dokładniejszą diagnozę funkcjonalną pacjenta, obiektywną ocenę postępów terapii oraz naukę wykonywania ćwiczeń tzw. sonofeedback. RUSI w pracy fizjoterapeuty jest doskonałym narzędziem wspomagającym diagnostykę funkcjonalną. Daje możliwość wykonywania zabiegów terapii manualnej pod kontrolą oraz pozwala na monitorowanie procesu terapeutycznego. Ułatwia wykrycie ewentualnych przeciwwskazań do terapii. Zdecydowanie podnosi prestiż gabinetu i fizjoterapeuty.

 

Po ukończeniu kursu uczestnik powinien posiadać podstawowe przygotowanie do samodzielnej wykonania RUSI w zakresie procedur fizjoterapeutycznych.

 

Kurs składa się z 1 modułu 2 dniowego.

 

Kurs dla fizjoterapeutów

Tytuł szkolenia: REHABILITATIVE ULTRASOUND IMAGING (RUSI) – anatomia sonograficzna i sonofeedback w codziennej pracy fizjoterapeuty.

Certyfikat PTF: Tak

Ilość uczestników: 10 - 12

Liczba godzin szkoleniowych: 16 (kurs 2-dniowy)

Termin szkolenia: do uzgodnienia z grupą

Miejsce szkolenia: do uzgodnienia z grupą

Wykładowca: dr Tomasz Wolny, specjalista fizjoterapii

Cel szkolenia:

Rehabilita­tive Ultrasound Imaging (RUSI) ozna­cza obrazowanie ultrasonograficz­ne w fizjoterapii. RUSI definiowane jest jako: „procedura stosowana przez fizjoterapeutów do oceny mor­fologii mięśni i otaczających tkanek miękkich podczas ćwiczeń i zadań ruchowych (…)”. RUSI umożliwia badanie stawów równolegle z wykonywaniem testów klinicznych. Pozwala na wykonywanie ćwiczeń tzw. sonofeedback. RUSI w pracy fizjoterapeuty jest doskonałym narzędziem wspomagającym diagnostykę funkcjonalną. Daje możliwość wykonywania zabiegów terapii manualnej pod kontrolą oraz pozwala na monitorowanie procesu terapeutycznego. Ułatwia wykrycie ewentualnych przeciwwskazań do terapii. Zdecydowanie podnosi prestiż gabinetu i fizjoterapeuty.

Konstrukcja szkolenia:

- RUSI - teoretyczne podstawy
- obsługa aparatu
- anatomia sonograficzna
- sonofeedback
- warsztaty (1 aparat na 2/3 uczestników)

Całkowity koszt szkolenia: cena promocyjna (jesteś zainteresowany zadzwoń 604 820 416)

Kontakt i zapisy:

Tomasz Wolny

www.twreha.com

t.wolny@twreha.com

tel. 604 820 416

lub inni organizatorzy: Patrz zakładka „Organizatorzy szkoleń”

 

 

 

 

 

 

 

 TERAPIA MANUALNA

 

TERAPIA MANUALNA OPARTA NA DOWODACH NAUKOWYCH

Kurs pod patronatem Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Zbiór najlepszych technik diagnostycznych i terapeutycznych wykorzystywanych w terapii manualnej, osteopatii, chiropraktyce. Skuteczne techniki terapii stawów, tkanek miękkich i układu nerwowego, których efektywność została potwierdzone badaniami naukowymi, i które pozwalają na kompleksową terapię pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu. Wykorzystanie RUSI do oceny stanu funkcjonalnego i monitorowania efektów terapeutycznych oraz sonofeedbacku.

Program kursu:

 1. Podstawy teoretyczne terapii manualnej
 2. Badanie pacjenta dla potrzeb terapii manualnej
 3. Techniki stawowe i terapia tkanek miękkich w obrębie kończyny dolnej
 4. Techniki stawowe i terapia tkanek miękkich w obrębie kończyny górnej
 5. Techniki stawowe i terapia tkanek miękkich w obrębie kręgosłupa lędźwiowego i piersiowego
 6. Techniki stawowe i terapia tkanek miękkich w obrębie kręgosłupa szyjnego dolnego i górnego
 7. Techniki neurodynamiczne w terapii manualnej
 8. Techniki HVLA – manipulacje krótkodźwigniowe w terapii manualnej

W ramach zajęć praktycznych:

 1. Diagnostyka w terapii manualnej
 2. Techniki trakcji, mobilizacji, manipulacji
 3. Techniki terapeutyczne tkanek miękkich
 4. Techniki neurodynamiczne

 

Po ukończeniu kursu uczestnik powinien posiadać dobre przygotowanie praktyczne i teoretyczne do pracy z pacjentami ze schorzeniami narządu ruchu w oparciu o najlepsze metody terapii manualnej, chiropraktyki, osteopatii.

 

Kurs składa się z 6 modułów 2-dniowych:

 1. Techniki stawowe i terapia tkanek miękkich w obrębie kończyny dolnej
 2. Techniki stawowe i terapia tkanek miękkich w obrębie kończyny górnej
 3. Techniki stawowe i terapia tkanek miękkich w obrębie kręgosłupa lędźwiowego i piersiowego
 4. Techniki stawowe i terapia tkanek miękkich w obrębie kręgosłupa szyjnego dolnego i górnego
 5. Techniki HVLA – manipulacje krótkodźwigniowe (opcjonalnie)
 6. Techniki neurodynamiczne w terapii manualnej (opcjonalnie)

 

 

Kurs dla fizjoterapeutów

Tytuł szkolenia: TERAPIA MANUALNA OPARTA NA DOWODACH NAUKOWYCH

Certyfikat PTF: Tak

Ilość uczestników: 15 - 20

Liczba godzin szkoleniowych: 64 + 32 = 96

Termin szkolenia: do uzgodnienia z grupą

Miejsce szkolenia: do uzgodnienia z grupą

Wykładowca: dr Tomasz Wolny, specjalista fizjoterapii; AWF Katowice, Katedra Metod Specjalnych Fizjoterapii

Skrócony program szkolenia:

Anatomia i biomechanika narządu ruchu (stawy obwodowe i kręgosłup). Diagnostyka funkcjonalna dla potrzeb terapii manualnej. Testy prowokacji i uwalniania. Podstawy teoretyczne terapii manualnej. Praktyczna nauka trakcji, mobilizacji, manipulacji na stawach obwodowych i stawach kręgosłupa. Techniki tkanek miękkich. Techniki neurodynamiczne.

Całkowity koszt szkolenia: cena promocyjna (jesteś zainteresowany zadzwoń 604 820 416)

Kontakt i zapisy:

Tomasz Wolny

www.twreha.com

t.wolny@twreha.com

tel. 604 820 416

lub inni organizatorzy: Patrz zakładka „Organizatorzy szkoleń”

 

 

 

 

 

 

 NEUROREHABILITACJA

 

NOWOCZESNE METODY FUNKCJONALNE W NEUROREHABILITACJI

 

Kurs pod patronatem Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Program kursu:

 1. Wybrane zagadnienia neuroanatomii
 2. Wybrane zagadnienia neurofizjologii
 3. Standardy reedukacji nerwowo-mięśniowej
 4. Funkcjonalna analiza ruchu
 5. Diagnostyka neurologiczna
 6. Diagnostyka funkcjonalna dla potrzeb neurorehabilitacji
 7. Teoretyczne podstawy współczesnych metod neurorehabilitacji
 8. Teoretyczne i praktyczne podstawy proprioceptywnego nerwowo-mięśniowego torowania
 9. Teoretyczne i praktyczne podstawy usprawniania neurorozwojowego
 10. Teoretyczne i praktyczne podstawy wykorzystania ortoz czynnościowych (splintów) w terapii pacjentów neurologicznych
 11. Teoretyczne i praktyczne podstawy metod rozwojowo-ruchowych w terapii pacjentów neurologicznych

Po ukończeniu kursu uczestnik powinien posiadać dobre przygotowanie praktyczne i teoretyczne do pracy z pacjentami ze schorzeniami układu nerwowego w oparciu o metody funkcjonalne.

Kurs składa się z 2 modułów 2-dniowych.

 

Kurs dla fizjoterapeutów

Tytuł szkolenia: NOWOCZESNE METODY FUNKCJONALNE W NEUROREHABILITACJI

Certyfikat PTF: Tak

Ilość uczestników: 15-20

Liczba godzin szkoleniowych: 32

Termin szkolenia: do uzgodnienia z grupą

Miejsce szkolenia: do uzgodnienia z grupą

Wykładowca: dr Tomasz Wolny, specjalista fizjoterapii

Skrócony program szkolenia:

Podstawy neuroanatomii i neurofizjologii układu ruchu- organizacja sterowania aktywnością ruchową. Zaburzenia biomechaniki ruchu o podłożu nerwowym. Standardy współczesnej reedukacji nerwowo-mięśniowej. Teoretyczne i praktyczne podstawy proprioceptywnego nerwowo-mięśniowego torowania, teoretyczne i praktyczne podstawy usprawniania neurorozwojowego, teoretyczne i praktyczne podstawy wykorzystania ortoz czynnościowych (splintów), teoretyczne i praktyczne podstawy metod rozwojowo-ruchowych w terapii pacjentów neurologicznych. Analiza funkcjonalna ruchu. Diagnoza funkcjonalna. Terapia w oparciu o neurofizjologiczny rozwój ruchowy.

Całkowity koszt szkolenia: cena promocyjna (jesteś zainteresowany zadzwoń 604 820 416)

Kontakt i zapisy:

Tomasz Wolny

www.twreha.com

t.wolny@twreha.com

tel. 604 820 416

 

 

 

 

 

 

 

 KINESIOTAPING

 

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE KINESIOTAPINGU I TAPINGU SPORTOWEGO W FIZJOTERAPII

Kurs pod patronatem Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Program kursu:

 1. Historia kinesiotapingu
 2. Teoretyczne podstawy kinesiotapingu
 3. Praktyczne podstawy kinesiotapingu
 4. Techniki wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu
 5. Diagnostyka fizjoterapeutyczna na potrzeby kinesiotapingu
 6. Techniki kinesiotapingu w obrębie tułowia i miednicy
 7. Techniki kinesiotapingu w obrębie kończyny górnej
 8. Techniki kinesiotapingu w obrębie kończyny dolnej
 9. Techniki kinesiotapingu w terapii obrzęków limfatycznych
 10. Techniki kinesiotapingu w sporcie
 11. Techniki tapingu sztywnego w sporcie
 12. Techniki tapingu sztywnego w fizjoterapii

   

  Po ukończeniu kursu uczestnik powinien posiadać dobre przygotowanie praktyczne i teoretyczne do wykonania różnych technik aplikacji w wielu jednostkach chorobowych zarówno w pracy z pacjentami ze schorzeniami narządu ruchu, układu nerwowego a także w terapii obrzęków i w sporcie.

  Kurs składa się z 1 modułu 2 dniowego.

Kurs dla fizjoterapeutów

 

Tytuł szkolenia: KINESIOTAPING. TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE KINESIOTAPINGU I TAPINGU SPORTOWEGO W FIZJOTERAPII.

Certyfikat PTF: Tak

Ilość uczestników: 20 - 25

Liczba godzin szkoleniowych: 16

Termin szkolenia: do uzgodnienia z grupą

Miejsce szkolenia: do uzgodnienia z grupą

Wykładowca: dr Tomasz Wolny, specjalista fizjoterapii; AWF Katowice, Katedra Kinezyterapii i Metod Specjalnych Fizjoterapii

Skrócony program szkolenia:

Teoretyczne i praktyczne podstawy kinesiotapingu. Przedstawienie podstawowych sposobów diagnostyki na potrzeby kinesiotapingu. Przedstawienie podstawowych technik aplikacji. Nauka aplikacji w obrębie tułowia, karku, miednicy, kończyny górnej i dolnej. Nauka aplikacji w drenażu limfatycznym oraz w sporcie. Aplikacje z wykorzystaniem tapingu sztywnego.

Całkowity koszt szkolenia: cena promocyjna (jesteś zainteresowany zadzwoń 604 820 416)

Kontakt i zapisy:

Tomasz Wolny

www.twreha.com

t.wolny@twreha.com

tel. 604 820 416

lub inni organizatorzy: Patrz zakładka „Organizatorzy szkoleń”

 

 

 

 

 

 

 

 DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

 

WSPÓŁCZESNE METODY DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W CODZIENNEJ PRACY FIZJOTERAPEUTY

 

Kurs pod patronatem Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

 

Program kursu:

1.RTG (zdjęcia RTG) rozpoznawanie struktur anatomicznych i ocena patologii

2. TK (tomografia komputerowa) rozpoznawanie struktur anatomicznych i ocena patologii

3.MRI (rezonans magnetyczny) rozpoznawanie struktur anatomicznych i ocena patologii

4.RUSI (Rehabilitative Ultrasound Imaging) rozpoznawanie struktur anatomicznych

5.Scyntygrafia i jej znaczenie w diagnostyce

 

Po ukończeniu kursu uczestnik powinien posiadać podstawowe przygotowanie do samodzielnej oceny podstawowych badań obrazowych pozwalających na kwalifikację do procesu terapeutycznego bądź wychwycenie tych zmian, które do fizjoterapii są przeciwwskazaniem.

 

Kurs składa się z 1 modułu 1 dniowego.

  

Kurs dla fizjoterapeutów

 

Tytuł szkolenia: WSPÓŁCZESNE METODY DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W CODZIENNEJ PRACY FIZJOTERAPEUTY

Certyfikat PTF: Tak

Ilość uczestników: 25

Liczba godzin szkoleniowych: 8

Termin szkolenia: do uzgodnienia z grupą

Miejsce szkolenia: do uzgodnienia z grupą

Wykładowca: dr Tomasz Wolny, specjalista fizjoterapii

Skrócony program szkolenia:

RTG (zdjęcia RTG) rozpoznawanie struktur anatomicznych i ocena patologii

TK (tomografia komputerowa) rozpoznawanie struktur anatomicznych i ocena patologii

MRI (rezonans magnetyczny) rozpoznawanie struktur anatomicznych i ocena patologii

RUSI (Rehabilitative Ultrasound Imaging) rozpoznawanie struktur anatomicznych

Scyntygrafia i jej znaczenie w diagnostyce

Całkowity koszt szkolenia: cena promocyjna (jesteś zainteresowany zadzwoń 604 820 416)

Kontakt i zapisy:

Tomasz Wolny

www.twreha.com

t.wolny@twreha.com

tel. 604 820 416

lub inni organizatorzy: Patrz zakładka „Organizatorzy szkoleń”

 

 

 

ORGANIZATORZY KURSÓW

Moim celem jest stworzenie Państwu możliwości rozwoju zawodowego przez organizację ciekawych, rozwijających zawodowo szkoleń i kursów w przystępnej cenie.

Istnieje możliwość zorganizowania kursu w Twoim mieście.

 

Zadzwoń: (+48) 604 820 416
Napisz: 
t.wolny@twreha.com

 

ORGANIZATORZY KURSÓW:

INDYWIDUALNA PRAKTYKA FIZJOTERAPEUTYCZNA

TW.REHA

47-175 Kadłub

ul. Dworcowa 15

Telefon: (+48) 604 820 416

E-mail: t.wolny@twreha.com

Strona: www.twreha.com

(lokalizacja kursów – cała Polska)

 

REHATRAINER SP. Z O.O.

90-647 Łódź

Pl. Hallera 1/224

Telefon: (+48) 609 050 105, (+48) 506 276 932

E-mail: info@rehatrainer-lodz.pl,

biuro@rehatrainer-lodz.pl

rehatrainer.lodz@gmail.com

Strona: www.rehatrainer-lodz.pl

(lokalizacja kursów – Łódź)

 

HOLISTIC - CENTRUM EDUKACJI I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

35-230 Rzeszów ul. Warszawska 81

Telefon: (+48) 537 111 228, (+48) 604 251 792

E-mail: biuro@centrumholistic.pl

Strona: www.centrumholistic.pl

(lokalizacja kursów – Rzeszów)